SOUNDPOINT SP 8

SOUNDPOINT SP 8

2-Way 8 inch In-Wall Speaker

Được bán từ 2001 đến 2006

Sản phẩm tiền nhiệm: AS 8
Sản phẩm kế thừa: SOUNDPOINT SP 8 II
Made in: China

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Sensitivity (2.83 volts @ 1 meter)
89dB
Low-Frequency Transducer (Woofer)
8 inch Titanium-laminate cone with rubber surround
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) Titanium laminate dome with EOS waveguide and swivel mount
Recommended Amplifier Power (RMS)
100 Watts
Frequency Response
30Hz – 20kHz (-10dB)
Crossover Frequency(ies)
2.4kHz
MSRP U.S.
$549.95 per pair
Plate Size (W x H)
10-1/8 inch x 13-1/8 inch (257mm x 333mm)
Mounting Depth
4 inch (102mm)
Cutout Dimensions
8-7/8 inch x 11-13/16 inch (225mm x 300mm)

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi