AS 8

AS 8

8 inch 2-Way In-Wall

Được bán từ 1996 đến 1998

Sản phẩm kế thừa: SOUNDPOINT SP 8

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Sensitivity (2.83 volts @ 1 meter)
88dB
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
8 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) Titanium Dome
Amplifier Power (RMS)
10 – 60 Watts
Frequency Response
35 – 20kHz
MSRP U.S.
$449.95 per pair
Cutout Dimensions
13-1/2 inch x 9-7/16 inch

Power Rating 10 - 60 wattsHigh Frequency Driver 1 inch titanium domeN/ABass Driver 8 inchImpedance (ohms) 8Sensitivity dB @ 1m/2.83V 88Frequency Response 35 - 20kHz

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi