JSR 625

JSR 625

Dolby Pro-Logic Receiver

Được bán từ 1995 đến 1996

Sản phẩm tiền nhiệm: DIRECTOR
Sản phẩm kế thừa: JSR 635
Note: * Depth measurement includes knobs, buttons and antennas. Height measurement includes feet.

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Continuous Average Power (FTC) per Channel (stereo mode)
35 watts from 20Hz – 20kHz @ < 0.09% THD, both ch @ 8 ohms
Continuous Average Power (FTC) per Channel (surround modes)
FRONT L&R – 30 watts from 20Hz – 20kHz @ <0.3% THD, both ch @ 8 ohms
Continuous Average Power (FTC) per Channel (surround modes)
CENTER – 30 watts @ 1kHz @ <0.3% THD, driven into 8 ohms
Continuous Average Power (FTC) per Channel (surround modes)
REAR – 20 watts @ 1kHz @ 1.0% THD, both ch driven into 8 ohms
MSRP U.S.
$399.95 each
Usable Sensitivity
FM... MONO – 11.2dB
Quieting Sensitivity
FM... STEREO – 40.3
Signal-to-Noise Ratio
FM... MONO – 70dB @ 65dBf
Signal-to-Noise Ratio
FM... STEREO – 65dB @ 65dBf
Capture Ratio
FM... 2.0dB
Selectivity
FM... ADJACENT CHANNEL – 5dB
Alternate Channel Selectivity
FM... 65dB
IF Rejection
FM... 90dB
AM Rejection
FM... 55dB @ 45dBf
Stereo Separation
FM... 45dB @ 1kHz, 65dBf
Total Harmonic Distortion
FM... MONO – 2% @ 65dBf (1kHz)
Total Harmonic Distortion
FM... STEREO – 0.4% @ 65dBf (1kHz)
Sensitivity
AM... EXTERNAL ANTENNA – 25uV
Alternate Channel Selectivity
AM... 38dB
Image Rejection
AM... 35dB
IF Rejection
AM... 50dB
Signal-to-Noise Ratio
CD – 92dB ref. 1 Volt, A-Wtd
Signal-to-Noise Ratio
VIDEO – 83dB ref. 1 Volt, A-Wtd
Input Level/Impedance
VIDEO, CD, TAPE – 150mV/22kW
Tone Controls
BASS – ±10dB @ 50Hz
Tone Controls
TREBLE – ±10dB @ 10kHz
High Instantaneous Current Capability (HCC)
± 20 Amps
Negative Feedback
20dB
Frequency Response
0.5Hz – 100kHz (±3dB @ 1 watt)
Rise Time
1.8usec
Transient Intermodulation Distortion (TIM)
Unmeasurable

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi