DIRECTOR

DIRECTOR

Dolby Pro-Logic Processor / Amplifier

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Amplifier Power (RMS)
CENTER – 25 watts @ 6 ohms
Amplifier Power (RMS)
REAR – 25 watts @ 6 ohms*
Total Harmonic Distortion
CENTER – 0.25% (20Hz – 20kHz) (8 ohms)
Total Harmonic Distortion
REAR – 0.25%, per channel (20Hz – 20kHz) (8 ohms)
MSRP U.S.
$299.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi