CINEMA PROPACK 600

CINEMA PROPACK 600

SCS 135S / DCR 600 / DVD 600

Được bán từ 2001 đến 2001

Sản phẩm tiền nhiệm: ARC CINEMA 2
Sản phẩm kế thừa: CINEMA PROPACK 600 II
Made in: Hong Kong

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Power Requirements
AC 120V 60Hz
Shipping Weight (System, Accessories, Packing)
95 lb (43.2kg)
MSRP U.S.
$1199.95 per system
Carton Dimensions
Width... 37 inches (940mm) Height... 18 inches (457mm) Depth... 23 inches (584mm)

JBL Cinema ProPack; 600 is a complete 8-piece home theater system that includes: a DCR600 100W x 5 audio/video receiver with Dolby Digital, DTS, Logic 7, VMAx and MP3 decoding; a DVD600 five-disc carousel DVD/CD changer; an SCS135S Six-piece loudspeaker system with 4 satellites, 1 center and a 100-watt powered subwoofer; and a universal, programmable 8-device remote control. Just add TV!

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi