CINEMA PROPACK 600 II

CINEMA PROPACK 600 II

SCS 135P / DCR 600 II / DVD 600 II

Được bán từ 2002 đến 2002

Sản phẩm tiền nhiệm: CINEMA PROPACK 600
Made in: Hong Kong

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Power Requirements
AC 120V 60Hz
Contents
DCR600II, DVD600II, Programmable Master Remote Control, SCS135P speaker system, basic hookup wiring
Shipping Weight (System, Accessories, Packing)
82.7 lb (37.6kg)
MSRP U.S.
$999.95 per system
Carton Dimensions
Width... 36-5/8 inches (930mm) Height... 17-5/8 inches (448mm) Depth... 22-1/8 inches (562mm)

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi