L150A MILLENIUM - Black - 12 inch 3-Way Floorstanding - Hero
L150A MILLENIUM - Black - 12 inch 3-Way Floorstanding - Hero

L150A MILLENIUM

Năm giới thiệu 1981 Năm ngừng sản xuất 1981 Successor Product L150A-B MILLENIUM

Thông số sản phẩm

General Specifications

Recommended Amplifier Power (RMS) 300 watts continuous, per speaker
Nominal Impedance 8 ohms
Passive Radiator 12 inch
Low-Frequency Transducer (Woofer) 12 inch
Midrange Transducer 5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter) 1 inch (25mm)
Crossover Frequency(ies) 1.1kHz, 3.7kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter) 89dB
MSRP U.S. $694.95 each
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi