HP 88F - Black - Dual 8 inch 2-Way Floorstanding - Hero
HP 88F - Black - Dual 8 inch 2-Way Floorstanding - Hero

HP 88F

Năm giới thiệu 1996 Năm ngừng sản xuất 1997 Predecessor Product L3

Thông số sản phẩm

General Specifications

Recommended Amplifier Power (RMS) 250 watts
Nominal Impedance 8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer) TWO (2) – 8 inch Fiber laminate
Midrange Transducer 5 inch fiber laminate
High-Frequency Transducer (Tweeter) 1 inch (25mm) pure titanium dome
Frequency Response 40Hz – 22kHz
Crossover Frequency(ies) 850Hz, 3kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter) 93dB
MSRP U.S. $599.95 each
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi