ARC 1000

ARC 1000

10 inch 3-Way Floorstanding

Được bán từ 1997 đến 1998

Sản phẩm tiền nhiệm: CF 120
Sản phẩm kế thừa: NORTHRIDGE ND 310

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Sensitivity (2.83 volts @ 1 meter)
90dB
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
10 inch
Midrange Transducer
5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) titanium dome
Recommended Amplifier Power (RMS)
10 – 175 watts
Frequency Response
36 – 20kHz (±3dB)
MSRP U.S.
$300 each
Dimensions (H x W x D)
39 x 12 x 11 inch

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi