AQUARIUS 4 S109 (IV)

AQUARIUS 4 S109 (IV)

8 inch 2-Way Floorstanding

Được bán từ 1970 đến 1977

Sản phẩm kế thừa: L60T

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
35 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
8 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
2 inch
Crossover Frequency(ies)
6kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
86dB
MSRP U.S.
$209.95 each
Dimensions (H x W x D)
40 x 10 x 10

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi