AQUARIUS 3 S108 (III)

AQUARIUS 3 S108 (III)

14 inch 3-Way Floorstanding

Được bán từ 1970 đến 1970

Sản phẩm tiền nhiệm: AQUARIUS 2A S107 (IIA)
Sản phẩm kế thừa: L71 VERONA

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi