AQUARIUS 2A S107 (IIA)

AQUARIUS 2A S107 (IIA)

12 inch 3-Way Floorstanding (same as AQUARIUS II with different enclosure)

Được bán từ 1970 đến 1970

Sản phẩm tiền nhiệm: AQUARIUS 2 S106 (II)
Sản phẩm kế thừa: AQUARIUS 3 S108 (III)

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi