AQUARIUS 2 S106 (II)

AQUARIUS 2 S106 (II)

12 inch 3-Way Floorstanding

Được bán từ 1970 đến 1970

Sản phẩm tiền nhiệm: ALPHA 3 S70 (III)
Sản phẩm kế thừa: AQUARIUS 2A S107 (IIA)

Thông số sản phẩm

Low-Frequency Transducer (Woofer)
12 inch
Midrange Transducer
TWO 5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
2 inch
Dimensions (H x W x D)
32 x 18 x 16

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi