AQUARIUS 1 S105 (I)

AQUARIUS 1 S105 (I)

10 inch 3-Way Floorstanding

Được bán từ 1970 đến 1972

Sản phẩm kế thừa: RADIANCE R133

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
50 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
10 inch
Midrange Transducer
5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
2 inch
Crossover Frequency(ies)
500Hz, 4kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
83dB
MSRP U.S.
$287.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi