ALPHA 3 S70 (III)

ALPHA 3 S70 (III)

12 inch 3-Way Speaker

Được bán từ 1969 đến 1970

Sản phẩm kế thừa: AQUARIUS 2 S106 (II)

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
50 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Passive Radiator
12 inch
Low-Frequency Transducer (Woofer)
12 inch
Midrange Transducer
5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
2 inch
Crossover Frequency(ies)
1.2kHz, 7kHz
MSRP U.S.
$335.95 each
Dimensions (H x W x D)
35 x 26-1/2 x 17-5/8

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi