250TI

250TI

14 inch 4-Way Floorstanding

Được bán từ 1985 đến 1991

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
400 watts
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
14 inch aquaplas laminate
Mid-Bass Transducer
8 inch aquaplas laminate
Midrange Transducer
5 inch filled polypropylene
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) pure titanium dome
Frequency Response
30Hz – 27kHz
Crossover Frequency(ies)
400Hz, 1.4kHz, 5.2kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
90dB
MSRP U.S.
$2299.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi