240TI

240TI

14 inch 3-Way Floorstanding

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
300 watts, per speaker
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
14 inch aquaplas laminate
Midrange Transducer
5 inch filled polypropylene
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) titanium dome
Frequency Response
30Hz – 27kHz
Crossover Frequency(ies)
900Hz, 4kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
89dB
MSRP U.S.
$1099.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi