L86

L86

8 inch 3-Way Bookshelf

Được bán từ 1983 đến 1983

Sản phẩm kế thừa: J325

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
200 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
8 inch
Midrange Transducer
5 inch
Crossover Frequency(ies)
800Hz, 3.7kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
88dB
MSRP U.S.
$599.95 per pair

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi