L45A FLAIR

L45A FLAIR

15 inch 3-Way Bookshelf

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
75 watts continuous, per speaker
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
15 inch
Midrange Transducer
5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1.4 inch (36mm)
Crossover Frequency(ies)
1.2kHz, 7.5kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
93dB
MSRP U.S.
$521.95 each
Dimensions (H x W x D)
21-3/4 x 29-5/8 x 17-3/4

15 inch 3-Way Bookshelf

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi