L40T3

L40T3

8 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1989 đến 1990

Sản phẩm kế thừa: LX 440
Note: Walnut Only (1990)

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
250 watts, per speaker
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
8 inch polymer laminate
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) pure titanium dome
Frequency Response
45Hz – 27kHz
Crossover Frequency(ies)
2.5kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
88dB
MSRP U.S.
$839.95 per pair

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi