L40A

L40A

10 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1978 đến 1981

Sản phẩm tiền nhiệm: L40
Sản phẩm kế thừa: L40A

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
150 watts continuous, per speaker
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
10 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm)
Crossover Frequency(ies)
1.8kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
88dB
MSRP U.S.
$269.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi