L20T3

L20T3

6-1/2 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1989 đến 1991

Sản phẩm tiền nhiệm: L20T
Note: Walnut Only (1990 - 1991)

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
200 watts, per speaker
Nominal Impedance
6 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
6.5 inch filled polypropylene
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) pure titanium dome
Frequency Response
55Hz – 27kHz
Crossover Frequency(ies)
3kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
87dB
MSRP U.S.
$639.95 per pair

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi