CONTROL 1C

CONTROL 1C

5 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1996 đến 1996

Sản phẩm tiền nhiệm: PRO 3
Sản phẩm kế thừa: CONTROL CM 52

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
150 watts
Nominal Impedance
4 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
5.25 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
.75 inch (19mm) polycarbonate dome
Frequency Response
120Hz – 20kHz
Crossover Frequency(ies)
6kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
86dB
MSRP U.S.
$249.95 per pair

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi