CONTROL 1 XTREME

CONTROL 1 XTREME

4 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 2002 đến 2007

Sản phẩm tiền nhiệm: CONTROL 1X
Sản phẩm kế thừa: Control One
Made in: China

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

MSRP U.S.
$199.95 per pair

These speakers bring world-famous JBL sound anywhere you need it. The rugged enclosures are only 9 inch x 6 inch x 5-1/2 inch (HxWxD), so they won't take up much room on a desk or kitchen counter. And if you don't have shelf space, use the optional wall-mount brackets to mount them safely out of the way.

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi