BALBOA 10

BALBOA 10

2-Way, 5 inch (130mm) Bookshelf Speakers

Được bán từ 2005 đến 2006

Sản phẩm tiền nhiệm: NORTHRIDGE E20
Sản phẩm kế thừa: VENUE MONITOR
Made in: China

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
125W
Power Handling (peak)
240 watts
Recommended Amplifier Power (RMS)
60 watts
Nominal Impedance
8 ohms
Sensitivity (2.83 volts @ 1 meter)
86dB
Frequency Response
68Hz – 20kHz (-3dB)
Crossover Frequency(ies)
3000Hz
High-Frequency Transducer (Tweeter)
3/4 inch (19mm) Titanium-laminate dome, shielded
Low-Frequency Transducer (Woofer)
5 inch (130mm) Pure-cellulose fiber cone, shielded
Baffle
Low diffraction, IsoPower
Port
FreeFlow flared
Network
Straight-Line Signal Path (SSP)
Terminals
Gold-plated, 5-way binding posts
MSRP U.S.
$199.95 per pair
Weight
8.5 lb (3.9kg) (per speaker)
Dimensions (H x W x D)
10-13/16 inch x 6-1/2 inch x 8-1/4 inch (259mm x 165mm x 210mm)

2-Way 5 inch bookshelf loudspeaker

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi