ATHENA S99

ATHENA S99

14 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1969 đến 1972

Sản phẩm tiền nhiệm: DORIAN S56
Sản phẩm kế thừa: L55 LANCER

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
35 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
14 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
2 inch
Crossover Frequency(ies)
2kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
93dB
MSRP U.S.
$249.95 each
Dimensions (H x W x D)
24 x 14 x 12

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi