ARC 50

ARC 50

8 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1996 đến 1996

Sản phẩm kế thừa: HP 82B

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
10 – 140 watts
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
8 inch high polymer laminate
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) pure titanium dome
Frequency Response
36Hz – 23kHz
Crossover Frequency(ies)
2.3kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
91dB
MSRP U.S.
$539.95 per pair

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi