ARC 30

ARC 30

6 1/2 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1996 đến 1998

Sản phẩm kế thừa: HLS 610

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Sensitivity (2.83 volts @ 1 meter)
90dB
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
6-1/2 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) titanium dome
Recommended Amplifier Power (RMS)
10 – 125 watts
Frequency Response
50 – 20kHz (±3dB)
MSRP U.S.
$169.95 per pair
MSRP U.S.
$439.95 per pair
Dimensions (H x W x D)
17-3/8 x 9-5/8 x 8-1/4 inch

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi