APOLLO S51

APOLLO S51

15 inch 2-Way Bookshelf

Được bán từ 1969 đến 1969

Sản phẩm kế thừa: L45 FLAIR

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
100 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
15 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1.75 inch (45mm) comprission driver
Crossover Frequency(ies)
500Hz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
95dB
MSRP U.S.
$659.95 each
Dimensions (H x W x D)
26-1/2 x 26-1/2 x 18

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi