4312B

4312B

12 inch 3-Way Control Monitor

Được bán từ 1989 đến 1990

Sản phẩm tiền nhiệm: 4312A
Made in: USA

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
100 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
12 inch
Midrange Transducer
5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm)
Frequency Response
45Hz – 20kHz
Crossover Frequency(ies)
1.5kHz, 7kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
91dB
MSRP U.S.
$544.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi