4311

4311

12 inch 3-Way Control Monitor

Sản phẩm tiền nhiệm: L100A LATE CENTURY
Sản phẩm kế thừa: 4311B
Made in: USA

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
75 watts continuous
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
12 inch
Midrange Transducer
5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1.4 inch (36mm)
Frequency Response
45Hz – 15kHz (±3dB)
Crossover Frequency(ies)
1.5kHz, 6kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
91dB
MSRP U.S.
$364.95 each
Dimensions (H x W x D)
23-1/2 x 14-1/4 x 11-3/4

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi