120TI

120TI

12 inch 3-Way Bookshelf

Được bán từ 1985 đến 1989

Sản phẩm tiền nhiệm: L112 CENTURY 2
Made in: USA

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Recommended Amplifier Power (RMS)
250 watts
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
12 inch aquaplas laminate
Midrange Transducer
5 inch filled polypropylene
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) pure titanium dome
Frequency Response
35Hz – 27kHz
Crossover Frequency(ies)
900Hz, 4kHz
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
89dB
MSRP U.S.
$599.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi