JBL Tripod Stand (Gas Assist) - Black - Lift-assist Aluminum Tripod Speaker Stand with Integrated Speaker Adapter - Hero JBL Tripod Stand (Gas Assist) - Black - Lift-assist Aluminum Tripod Speaker Stand with Integrated Speaker Adapter - Detailshot 1 JBL Tripod Stand (Gas Assist) - Black - Lift-assist Aluminum Tripod Speaker Stand with Integrated Speaker Adapter - Detailshot 2
JBL Tripod Stand (Gas Assist) - Black - Lift-assist Aluminum Tripod Speaker Stand with Integrated Speaker Adapter - Hero

JBL Tripod Stand (Gas Assist)

Lift-assist Aluminum Tripod Speaker Stand with Integrated Speaker Adapter. The JBLTRIPOD-GA is an incredibly easy speaker stand to use thanks to the internal pneumatic shock that literally raises the speaker for you. The stand's internal shock easily raises speakers weighing 35 lbs and less with no effort from the user. To be used with IRX Series, JRX Series, EON Series, PRX Series, SRX Series.

Thông số sản phẩm

General Specifications

Height 3'8" - 6'7" (1118mm - 2007mm)
Weight 12.1 lbs. (5.5 kg)
Base diameter 47" (1194mm)
Telescoping Tube 38mm
Tube Adapter 35mm
Load Capacity 150 lbs. (68 kg)
Folded 43.5" x 5.5" (1105mm x 140mm)
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Video

Có cái gì trong hộp vậy

  • 1 x Gas Assist Speaker Stand

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi