Studio 2 6ICDT - Black - Premium Stereo In-Ceiling Loudspeaker with 6-1/2” Woofer - Hero Studio 2 6ICDT - Black - Premium Stereo In-Ceiling Loudspeaker with 6-1/2” Woofer - Back Studio 2 6ICDT - Black - Premium Stereo In-Ceiling Loudspeaker with 6-1/2” Woofer - Detailshot 1
Studio 2 6ICDT - Black - Premium Stereo In-Ceiling Loudspeaker with 6-1/2” Woofer - Hero

Studio 2 6ICDT

The JBL Studio 2 architectural series immerses you in high-performance room-filling JBL sound with a nearly invisible profile, expertly engineered for custom home audio installation.

Thông số sản phẩm

General Specifications

Impedance 8 ohms
Frequency response 38Hz - 20kHz
Sensitivity 86dB 2.83V @ 1m
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Có cái gì trong hộp vậy

  • Main Unit
  • Magnetic Grill
  • Owners Manual
  • Warranty Card

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi