Studio 2 55IW - Black - Premium In-Wall Loudspeaker with 2 x 5-1/4” Woofers - Hero Studio 2 55IW - Black - Premium In-Wall Loudspeaker with 2 x 5-1/4” Woofers - Back Studio 2 55IW - Black - Premium In-Wall Loudspeaker with 2 x 5-1/4” Woofers - Detailshot 1
Studio 2 55IW - Black - Premium In-Wall Loudspeaker with 2 x 5-1/4” Woofers - Hero

Studio 2 55IW

The JBL Studio 2 architectural series immerses you in high-performance room-filling JBL sound with a nearly invisible profile, expertly engineered for custom home audio installation.

Thông số sản phẩm

General Specifications

Impedance 8 ohms
Frequency response 40Hz - 20kHz
Sensitivity 88dB 2.83V @ 1m

Audio Specifications

40Hz - 20kHz

Dimension Specifications

See Spect Sheet

Speaker Specifications

120W
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Có cái gì trong hộp vậy

  • 2x loudspeakers
  • 1x Spec Sheet

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi