FM 52

5-1/4 inch 2-Way In-Wall

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Frequency Response
50Hz – 20kHz (±6dB)
Recommended Amplifier Power (RMS)
40 watts
Sensitivity (1 watt @ 1 meter)
88dB
Nominal Impedance
8 ohms
Crossover Frequency(ies)
6kHz
Low-Frequency Transducer (Woofer)
5.5 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) Titanium
MSRP U.S.
$249.95 per pair
Dimensions (H x W x D)
11 inch x 7-1/2 inch
Mounting Depth
2-5/8 inch

5-1/4 inch 2-Way In-Wall

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi