AS 5

AS 5

5-1/4 inch 2-Way In-Wall

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Sensitivity (2.83 volts @ 1 meter)
88dB
Nominal Impedance
8 ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
5-1/4 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1 inch (25mm) Titanium Dome
Amplifier Power (RMS)
10 – 40 Watts
Frequency Response
50 – 20kHz
MSRP U.S.
$249.95 per pair
Cutout Dimensions
9-1/2

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi