SONNET

SONNET

Powered Satellite Speakers & Subwoofer

Được bán từ 2001 đến 2001

Sản phẩm tiền nhiệm: MEDIA 2000
Sản phẩm kế thừa: CREATURE
Made in: USA

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Input Sensitivity
400 mV rms for rated power output
Frequency Response
45Hz – 20kHz
Signal-to-Noise Ratio
>80 dB
Input Impedance
>10k ohms
MSRP U.S.
$99.95 per system
Dimensions (H x W x D)
SATELLITES... Height... 4.38 inch; Width... 2.13 inch; Depth... 2.5 inch
Dimensions (H x W x D)
SUBWOOFER... Height... 8.75 inch Width... 7.25 inch Depth... 7.5 inch
Drivers
4-inch woofer
Amplifier Power (RMS)
20 watts @ 10% THD
Drivers
Two mid-range and one tweeter
Amplifier Power (RMS)
4 watts per satellite @ 10% THD

The JBL Sonnet speaker system includes two desktop speakers and a subwoofer. Both speakers and the subwoofer are magnetically shielded to provide the greatest protection against image distortion on a computer monitor.

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi