MEDIA SYSTEM 1000

MEDIA SYSTEM 1000

3-Piece Sub / Sat Powered System

Được bán từ 1998 đến 1998

Sản phẩm tiền nhiệm: MEDIA DESIGN PLUS
Sản phẩm kế thừa: INVADER

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Amplifier Power (RMS)
AMPLIFIER – 10 watts/channel
Frequency Response
70Hz – 16Hz 50Hz – 105Hz
Input Impedance
4k ohms
Input Sensitivity
3V maximum

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi