MEDIA 2 PLUS

MEDIA 2 PLUS

4 inch 2-Way Powered Sat / Sub Speaker System

Được bán từ 1996 đến 1996

Sản phẩm kế thừa: MEDIA SYSTEM 2000
Note: Same as MEDIA 2, but includes MEDIA SUB.

Thông số sản phẩm

MSRP U.S.
$319.95 per system
Subwoofer Transducer
5.25 inch
Frequency Response
40Hz – 180Hz
Crossover Frequency(ies)
180Hz
Recommended Amplifier Power (RMS)
25 watts
Total Harmonic Distortion
10%
Input Impedance
10k ohms
Low-Frequency Transducer (Woofer)
3 inch
High-Frequency Transducer (Tweeter)
1.5 inch (38mm)
Amplifier Power (RMS)
AMPLIFIER – 10W @ 10% THD
Frequency Response
100Hz – 20kHz
Input Impedance
50K ohms

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi