IS1 SUBWOOFER

IS1 SUBWOOFER

Powered Subwoofer

Được bán từ 1995 đến 1996

Sản phẩm kế thừa: MEDIA SUB

Thông số sản phẩm

MSRP U.S.
$279.95 each

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi