JBL Tripod Stand (Manual Assist) - Black - Aluminum Tripod Speaker Stand with Secure Locking Pin and 150 lbs Load Capacity - Hero JBL Tripod Stand (Manual Assist) - Black - Aluminum Tripod Speaker Stand with Secure Locking Pin and 150 lbs Load Capacity - Detailshot 1 JBL Tripod Stand (Manual Assist) - Black - Aluminum Tripod Speaker Stand with Secure Locking Pin and 150 lbs Load Capacity - Detailshot 2
JBL Tripod Stand (Manual Assist) - Black - Aluminum Tripod Speaker Stand with Secure Locking Pin and 150 lbs Load Capacity - Hero

JBL Tripod Stand (Manual Assist)

Aluminum Tripod Speaker Stand with Secure Locking Pin and 150 lbs Load Capacity. To assist you in lifting your speaker, we've added a durable Lift Ring on the telescoping tube to give your upper hand something to push against when raising the speaker to the desired height.

Thông số sản phẩm

General Specifications

Height 4'2" - 6'5" (1270mm - 1956mm)
Weight 5 lbs. (2.3 kg)
Base Diameter 40" (1016mm)
Telescoping Tube 38mm
Tube Adapter 35mm
Load Capacity 150 lbs. (68 kg)
Folded 41.5" x 5" (1054mm x 127mm)
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Có cái gì trong hộp vậy

  • 1 X Manual Assist Speaker Stand

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi