JSR 675

JSR 675

Dolby Pro-Logic Receiver

Tài liệu & Tải xuống

This Dolby Pro Logic AM/FM receiver delivers 30 watts for the fronts and 20 watts for the rear channels in full surround sound and includes 3 audio inputs and tape monitor, VCR-dubbing capability and preamp and subwoofer outputs. Remote included.

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi