CINEMA VISION CVPD 50

CINEMA VISION CVPD 50

50-Inch High-Definition Plasma Display. Part of the CINEMA VISION SYSTEM.

Được bán từ 2004 đến nay

Note: Not Sold Seperate from CV System

Tài liệu & Tải xuống

Thông số sản phẩm

Resolution
1366 x 768 pixels
Viewing Angle
<160 degrees
Contrast Ratio
3,000...1
Brightness
1,000 cd/m2
Storage Temperature
-15 degrees C to +60 degrees C
Operating Temperature Range
+5 degrees C to 35 degrees C
Maximum Usable Altitude
6,560 ft. (2,000 meters)
Power Requirements
120V AC, 60Hz, 450W Maximum, 1W standby
Display Screen
48-3/4 inch W x 29-3/4 inch H x 3-1/2 inchD (4 inch with wall bracket) (124cm x 76cm x 9cm)
Display Screen With Credenza Stand
48-3/4 inch W x 37-3/8 inch H x 10 inchD (124cm x 95cm x 25cm)
Size/Diagonal
50 inch (1270mm); 16...9 Widescreen format
Weight
DISPLAY SCREEN with CREDENZA STAND... 110 lb (50kg)
Weight
DISPLAY SCREEN... 97 lb (44kg)
Dimensions:
Displayable Picture Size (W xH)
43-1/2 inch x 24-1/2 inch (932mm x 532mm)

The CVPD50 high-definition plasma display is the crown jewel of the JBL Cinema Vision; home cinema system. A truly complete home theater product, the JBL Cinema Vision system includes a high-performance control center that functions as an audio/video receiver, video processor, and 5-disc DVD-Audio and Video player; the CVPD50 50-inch high-definition plasma display; and a custom-designed 5.1-channel loudspeaker system.

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi