REFERENCE 230 {jbl} - Black - The JBL/Roxy Reference 230 Earbud headphones blend Roxy's stylish aesthetic with proven JBL technology to deliver high performance. - Hero REFERENCE 230 {jbl} - Black - The JBL/Roxy Reference 230 Earbud headphones blend Roxy's stylish aesthetic with proven JBL technology to deliver high performance. - Hero REFERENCE 230 {jbl} - Black - The JBL/Roxy Reference 230 Earbud headphones blend Roxy's stylish aesthetic with proven JBL technology to deliver high performance. - Front
REFERENCE 230 {jbl} - Black - The JBL/Roxy Reference 230 Earbud headphones blend Roxy's stylish aesthetic with proven JBL technology to deliver high performance. - Hero
  • REFERENCE 230 {jbl} - Black - The JBL/Roxy Reference 230 Earbud headphones blend Roxy's stylish aesthetic with proven JBL technology to deliver high performance. - Swatch Image
  • REFERENCE 230 {jbl} - Orange / Pink - The JBL/Roxy Reference 230 Earbud headphones blend Roxy's stylish aesthetic with proven JBL technology to deliver high performance. - Swatch Image

REFERENCE 230 {jbl}

The JBL/Roxy Reference 230 Earbud headphones blend Roxy's stylish aesthetic with proven JBL technology to deliver high performance that looks every bit as good as it sounds. Featuring brilliant orange and pink color, the Reference 230 earbuds deliver high-output sound and excellent frequency response - from virtually any portable device.
Năm giới thiệu 2009

Thông số sản phẩm

General Specifications

Input Impedance (ohm) 32
Weight (oz) 0.38
Weight (g) 11
Headphones YES
MSRP U.S. $23.95 each

Audio Specifications

Frequency Response 20Hz-20kHz
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi