Adventure Series Enhancers Size 7 - Orange - Adventure Series Enhancers - Hero
Adventure Series Enhancers Size 7 - Orange - Adventure Series Enhancers - Hero

Adventure Series Enhancers Size 7

Replacement enhancers are available for yurbuds® Adventure Series in a limited number of sizes. Adventure Series enhancers are compatible with the following sport earphones: Venture Duro, Venture Talk, Venture Pro, Explore Talk and Explore Pro.

Có cái gì trong hộp vậy

  • 2 x pair of enhancers

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi