JBL Quantum ONE - Black - USB Wired Over-Ear Professional PC Gaming Headset with Head-Tracking Enhanced QuantumSPHERE 360 - Hero JBL Quantum ONE - Black - USB Wired Over-Ear Professional PC Gaming Headset with Head-Tracking Enhanced QuantumSPHERE 360 - Front JBL Quantum ONE - Black - USB Wired Over-Ear Professional PC Gaming Headset with Head-Tracking Enhanced QuantumSPHERE 360 - Back
JBL Quantum ONE - Black - USB Wired Over-Ear Professional PC Gaming Headset with Head-Tracking Enhanced QuantumSPHERE 360 - Hero

JBL Quantum ONE

Cho cuộc chơi vượt tầm đẳng cấp. Tai nghe JBL Quantum ONE mang tới cho bạn âm thanh 360 độ đỉnh cao cùng công nghệ theo dõi chuyển động đầu JBL QuantumSPHERE 360™. Tính năng Chống ồn chủ động được tối ưu riêng cho game thủ. Thiết kế cho khả năng xác định vị trí âm thanh chuẩn xác, công nghệ JBL QuantumSOUND Signature mang tới chất âm đỉnh cao thông qua driver 50mm đạt chuẩn Hi-Res. Micro định hướng giọng nói gắn rời cho bạn khả năng tương tác đa người chơi với tiếng ồn được lọc thông minh, nhiều chế độ ngắt âm chuyên dụng cùng vòng xoay cân bằng trò chuyện game-chat được chứng nhận bởi DISCORD. Thiết kế cộng thái học siêu nhẹ cho bạn cảm giác thoải mái bất tận, hệ thống phần mềm JBL QuantumENGINE tùy chỉnh chuyên sâu và lưu lại hồ sơ người dùng. Tai nghe JBL Quantum ONE đại diện cho đỉnh cao công nghệ âm thanh gaming với chuẩn mực chân thực hàng đầu.

Thông số sản phẩm

General Specifications

Kích thước driver (mm) 50

Audio Specifications

Độ nhạy của driver ở 1kHz / 1mW (dB) 95
Dải đáp ứng tần số động (Hz) 20 Hz - 40 kHz
Trở kháng (ohms) 32
Đáp ứng tần số thụ động 20 Hz – 40 kHz
Đáp ứng tần số chủ động 20 Hz – 20 kHz

Dimension Specifications

Trọng lượng (g) 369
Trọng lượng (oz) 13
Chiều dài cáp sạc (m) 2.7
Chiều dài cáp sạc (ft) 8.9
Chiều cao bên ngoài của chụp tai (in) 4.1
Chiều rộng bên ngoài của chụp tai (in) 3.7
Chiều cao bên trong của chụp tai (in) 2.4
Chiều rộng bên trong của chụp tai (in) 2
Độ sâu chụp tai (in) 1.1
Chiều cao bên ngoài của chụp tai (cm) 10.5
Chiều rộng bên ngoài của chụp tai (cm) 9.3
Chiều cao bên trong của chụp tai (cm) 6.1
Chiều rộng bên trong của chụp tai (cm) 5
Độ sâu chụp tai (cm) 2.7
Chiều dài cáp âm thanh (ft) 3.9
Chiều dài cáp âm thanh (m) 1.2
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Video

Có cái gì trong hộp vậy

 • Tai nghe JBL Quantum ONE
 • Cáp kết nối cổng 3.5mm
 • Bộ cân bằng micro
 • Micro gắn rời
 • Màng lọc gió cho micro
 • Vòng xoay cân bằng giao tiếp Game / Chat kết nối USB Type-C sang Type-A
 • Hướng dẫn | Thẻ bảo hành | Bảng an toàn
JBL Quantum ONE - What's in the Box

Câu hỏi thường gặp & How-Tos

How to set up your microphone

Ensure that only one voice chat application is in use while in-game. Be sure you hear a click when the microphone is flipped down. The microphone will only function when it is flipped down fully. If you see a red LED on the microphone, it is muted.
FLIP DOWN.png


How to check your PC settings for the correct recording device
1. Go to Control Panel
Control panel.png
2. Select Hardware and Sound
Step 2.PNG
3. Click on Sound
Step 3.PNG
3 Select  Recording
Recording tap.jpg

4. Make sure to select the proper recording device.

 1. Right-click on it Quantum headset.

  Set default communication device.jpg
 2. Now select "Set Default Device" or Select "Default Communication Device"

  Set default communication device 2.jpg

5. Check the microphone levels by right-click on your Quantum headset. Then click on Properties
Properties.jpg

6. Choose Levels.
Levels 1.jpg

7. Adjust accordingly.
Levels 2.jpg  

Please also make sure the volume control on the headset is turned up. Rotate the volume wheel on your headset to increase the volume.
Check that your headset's Game-Chat balance dial and ensure that the balance is correct, you might refer to the screenshot below from the QuantumEngine PC software.
Volume issue Q800 - Part3.png

If you still cannot hear the game or music audio, or if the volume is still very low, check if the TalkThrough is activated via the QuantumEngine software.
Volume issue Q800 - Part4.png

Finally, you can also do a short press on the Smart Ambient button on the headset (if your headset, has this feature)
Volume issue Q800 - Part5.png

QUANTUM ENGINE: Software Update Release Notes
QUANTUM ENGINE
Software Update Release Notes
------------------------------------------------------------------------
Software Version:  V1.11.0.1511
Release Date:  September 19, 2022
Release Media:  Website & Quantum ENGINE

What’s New
 1. Improved firmware stability upgrading process flow for the QUANTUM 910.

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------


QUANTUM ENGINE
Software Update Release Notes
------------------------------------------------------------------------
Software Version:  V1.11.0.1510
Release Date:  August 24, 2022
Release Media:  Website & Quantum ENGINE

What’s New
 1. Added support for the new QUANTUM 910 Wireless Headphones
 2. Over 30 improvements addressing user interface, usability, and stability of the app for a better user experience.
What platforms can I use with my JBL Quantum ONE headset?
The JBL Quantum ONE headset is compatible via 3.5mm jack with PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobile, Mac and VR. You can use the USB connection with PC.
Does the JBL QuantumONE calibration mic calibrate both ears?
Yes, the calibration is done for both left and right ears
How to switch between Game and Chat balance
Yes, you can adjust the game and chat audio balance by rotating the dial-up and down. When you rotate the dial, you'll feel a notch that indicates the balance is 50% game and 50% chat. The slider on Quantum ONE is different and has no notch but instead a visual indicator.
What can you do with JBL QuantumENGINE software?
You can adjust equalizer, RGB LED effects, change microphone settings and update the headset's firmware.
Mic Monitoring Support
Yes. You can configure the volume of the mic monitoring in JBL QuantumENGINE. The default setting of the mic monitoring is "OFF”.
JBL Quantum ONE and Quantum TWS: How do I clean my headset?
You can clean it by wiping it gently with a damp cloth. Take extra care not to let water leak into the speaker chamber, as it will damage the speaker drivers.
How to switch between Active Noise Cancelling and TalkThru
Onboard Active Noise Cancelling is controlled by the multi-function button on the rear of the left ear-cup. Switched on by default, you can SINGLE press the ANC button to toggle it On/Off  and LONG press to active TalkThru. Turn on ANC again by a single press on the multi-function button.
What’s the difference between JBL QuantumSURROUND and JBL QuantumSPHERE 360?
JBL QuantumSPHERE 360 is JBL QuantumSURROUND that’s kicked up a notch by using a head-tracking sensor to fix sounds in 360 degrees of space around you. With typical headphones, when you move your head, the soundscape follows your movement. But with JBL QuantumSPHERE 360, if you rotate your head, the sound source’s perceived location stays in place because the head-tracking sensor compensates for your head movement. For example, if there’s a sound coming from in front of you, and you turn your head to the left, the sound source’s perceived location moves to your right ear—the sound stays locked in space as you move your head. 

Also, the human brain uses small head movements to distinguish if sound sources are behind or in front of us. The brain processes the differences between when a sound arrives at the left vs. the right ear to determine where the sound is located. So with JBL QuantumSPHERE 360, you can move your head naturally to pinpoint the exact source of sounds around you. 
EQ Settings and Surround Information
In order to adjust your EQ settings you must follow these instructions:   In your Windows 10 taskbar, right click on the volume icon. It should bring up your selected output device. If “Speakers (JBL Quantum *model* Game)” is not selected, please proceed to the next step. QUantum ONE.png
In the upper right hand corner, select the arrow. This will display a list of output devices on your PC. Please select “Speakers (JBL Quantum *model* Game)” After selecting 'speakers' you will now be able to adjust your EQ settings to your preference. Quantum-one_2
Which products are supported by the JBL QuantumENGINE software?
JBL Quantum 300, 350, 400, 600, 610, 800, 810 ONE, TWS and Stream are working with the QuantumENGINE
Why can't I hear game or music audio?
Make sure the volume is turned up and that the correct device has been selected in the system sound settings. Check the computer volume levels and make sure it is not muted or turned all the way down.
Is the Game-Chat balance dial compatible with all platforms?
No, it is compatible with PC and Mac, but not with PS4, XBOX One, Nintendo Switch or Mobile.
What else can I do with the QuantumENGINE?
You can adjust equalizer, RGB LED effects, calibrate Quantum ONE headtracking, change microphone settings and update the headset's firmware.
Microphone Sound or Distortion Issues
Make sure both the QuantumENGINE software and the headset's firmware is updated to the most recent version, and that the microphone is plugged all the way in.
JBL Quantum 800/ONE: ANC (Active Noise Cancelling)/TalkThru Button Behavior Explained
The single ANC/TalkThru button accomplishes several tasks, turning the ANC on and off, and turning the TalkThru on and off.  It behaves slightly different than you might expect.  Here is a description of how to accomplish each task.

To turn ANC on and off
Short Press: ANC On (voice prompt states ANC On)
Short Press: ANC Off (voice prompt states ANC Off)

To turn TalkThru on and off
Long Press: TalkThru On (voice prompt states TalkThru On)
Short or Long Press: TalkThru Off, but ANC is now On (voice prompt states ANC On)
Short Press Again to turn ANC Off as well (voice prompt states ANC Off)

NOTE:  The voice prompt will never state that TalkThru is Off.

 
Does JBL Quantum ONE provide surround sound?
The JBL Quantum ONE provides QuantumSURROUND via the USB connection on PC. You can download QuantumENGINE here: JBLQuantum.com
Quantum Engine: Software Update Release Notes

QUANTUM ENGINE 

Software Update Release Notes 

Version 1.6.0.1053
Release Date: 1/21/21

 

 1. Welcome feature has been implemented.

 2. Surround Modes feature has been implemented.

 3. ANC/TT toggle has been implemented.

 4. The sidetone has been turned off by default for all models to avoid confusion.

 5. QuantumSURROUND/QuantumSPHERE quality & performance have been improved.

 6. Quantum 300 Mic Gain has been improved.

 7. Quantum 800 FW update reliability has been improved.

 8. Minor Bugs Fixed 

 


 
How RBG lighting work for console games

JBL Quantum 400 and ONE are compatible with USB C to A cable to enjoy PS4 console with RGB Lighting on, and Quantum 600 and 800 with wireless-enabled by USB dongle also gives lighting moment on PS4 console games.

*NOTE that RGB will not light up when connecting with 3.5mm cable to any device (PC, Console, Mobile, etc.) because the cable doesn't have power enough for the RBG lighting.

 

Does my JBL Quantum ONE headset provide game and chat audio balance?
Yes, you can adjust game and chat audio balance by rotating the puck clockwise and anti clockwise. When rotating the puck, you will feel a notch in the puck that indicates 50 game and 50 chat.
Do I need to calibrate the head tracker sensor?
The head tracker in the Quantum ONE uses your movements to calibrate the sensors. You can speed up the calibration process by doing the following: * Imagine that the headphone is a standard cube with 6 faces (Front, Back, Left, Right, Top, Bottom) * Orient the headphone so that it is sitting on each face of "the cube" sequentially. For example, start with the headphone positioned normally (bottom face of the cube down). Then rotate it so that the right side of the cube is facing down. Then continue through the rest of the faces of the cube. * Hold the headphone in each position for 1 second * Once all the faces of the device have been rotated, set the headphone down on a stationary surface for 2 or 3 seconds.
The audio is not centered to my monitor, what should I do?
If the audio is not centered to your monitor, then you can re-center your headset by doing the following: 1. Position yourself in front of your monitor. 2. Press the re-centering button on the side of your headset (button that looks like a circle) 3. The head-tracking sensor will start the automatic calibration.
Xbox Information
 All JBL Quantum headset models work only through 3.5mm audio jack (aux) connected to the Xbox controller. You cannot connect to any Xbox Series console via Bluetooth. 

Please note: JBL QuantumENGINE is only available on PC.
 
PlayStation Information
The compatibility for JBL Quantum models on PlayStation 5 is the same as it is for PlayStation 4 models.
 All JBL Quantum headset models work through 3.5mm audio jack (aux) connected to the PlayStation controller. USB models will also work on PlayStation. In addition, the wireless models works wirelessly when connected to the 2.4GHz USB dongle.


Please note: JBL QuantumENGINE is only available on PC. Custom lighting can be set up on PC, and will carry over when connected with USB cable or 2.4GHz USB dongle. 
7.1 Surround configuration set up guide
To configure the 7.1 Surround feature on your PC, please follow the guide below:

1. In the left corner on your screen right next to the Windows logo, click on the spy-glass to start a search on your PC.
2. Type in Sound --> then select Change System Sounds:
  Surround-config-7-1

3. Make sure that your the Quantum Headphones is your Default Device for both Speakers ( Game ) and Earphone ( Communication device )
Surround-config-7-1_2

4. To configure the 7.1 Surround feature, right click on the Speakers --> then select Configure Speakers
Surround-config-7-1_3

5. Select 7.1 Surround and click on Next
  Surround-config-7-1_4
6. Make sure that all boxes are selected, then click Next
  Surround-config-7-1_5
7. Make sure both boxes are selected, and then click Next
  Surround-config-7-1_6
8. Click on Finish. Now your Quantum headphones is configured for 7.1 Surround sound. The configuration will remain after rebooting PC or reconnecting headphones.
 
Surround-config-7-1_7
Enjoy your sound experience #SoundIsSurvival #DareToListen
 
How can I switch between Active Noise Cancellation, Smart Ambient (TalkThru) and off?
Onboard Adaptive Noise Cancellation is controlled by the multi-function button on the rear of the left ear-cup. Switched on by default, you can SHORT press the multi-function button to toggle from ANC to talk-through. Turn off ANC by long-pressing the multi-function button.  
Why can't I hear my teammates?
Make sure the volume control on the headset is turned up. Rotate the volume wheel on your headset to increase the volume. If you're connected to the PC via USB, check that the default communication device is selected under Control Panel > Sound > Playback. Select JBL Quantum ONE Chat, right-click, and select "Set as Default Commuication Device". Check your headset's game audio chat balance dial, and ensure that the balance is correct. Check the JBL Quantum ONE Chat device and make sure it is not muted or turned all the way down.
Why do I need to use the calibration microphone included with my JBL Quantum ONE?
We believe the baseline performance of the QuantumSPHERE technology is cutting edge in terms of localization. The calibration feature improves upon this performance by calibrating the system to your individual anatomy.
Can I use the Game-Chat balance dial on my headset with all connections?
The Game-Chat balance dial only works when your headset is powered on. Please note that it supports connection with a USB Type A to C cable and a wireless transmitter dongle, but doesn’t support connection through a 3.5mm cable or Bluetooth for mobile games.
Why are my headphones shown as “speakers” on Windows?

The “Speaker” mode allows the JBL QuantumENGINE to receive more than two channels of audio. It also prevents some applications from adding extra signal processing intended for other headphones, which would negatively impact the performance of the JBL QuantumSURROUND or JBL QuantumSPHERE 360 technology.

Does JBL Quantum ONE provide mic monitoring (side tone) feature?
Yes. You can configure the volume of the mic monitoring in JBL QuantumENGINE. The default setting of the mic monitoring is "OFF”.

QuantumENGINE

Download

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi