08GTI - Black - 1 inch Tweeter (pure titanium) - Hero
08GTI - Black - 1 inch Tweeter (pure titanium) - Hero

08GTI

Pure Titanium Domes reproduce high frequencies free of distortion and breakup, leveraging this material's incredible strength and flat frequency response.

Thông số sản phẩm

[product-specs/general]

MSRP U.S. $179.95 per pair

[product-specs/dimension]

Mounting Depth 15/16 inch

[product-specs/speaker]

Recommended Amplifier Power (RMS) 20w – 125w
Nominal Impedance 4 ohms
Frequency Response With Provided Crossover... 5kHz (±3dB) – 22kHz (±1.5dB)
Frequency Response Without Provided Crossover… 3.5kHz (±1.5dB) – 22kHz (±3dB)
Sensitivity (1 watt @ 1 meter) 92dB
Crossover Frequency(ies) 5kHz
High-Frequency Transducer (Tweeter) 1 inch (25mm) Pure Titanium Dome
Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông số kỹ thuật chuyên sâu

Tài liệu & Tải xuống

Không tìm được thứ bạn cần?

Gọi cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

Nói chuyện với chuyên gia về sản phẩm Gọi cho chúng tôi ngay theo số 028 3 9972 675

(08:30 - 18:00)

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

365 ngày một năm

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Gửi email cho chúng tôi