How To

How To

570 resultaten
 • Schakel het apparaat in, druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen ‘Volume+’ en ‘Play/Pause’ en houd deze ingedrukt. Als het apparaat na enkele seconden wordt uitgeschakeld, waarbij de aanwijzing OFF klinkt, is het gereset.
 • Je kunt de hoeveelheid audio die uit de luidsprekers komt aanpassen door op de "ATMOS"-knop op de afstandsbediening te drukken en te schakelen tussen midden (standaard), hoog en laag.
 • JBL QuantumSURROUND-technologie kan worden gebruikt met ieder type multikanaals audiocontent. Bijvoorbeeld: Netflix-content, Blu-ray en muziek gemixt in 5.1 of 7.1 surround.
 • In de JBL ONE-app:
  (1) Ga naar Mijn producten, selecteer uw product
  (2) Selecteer de tegel Ondersteuning
  (3) Onder Algemeen, selecteer Productondersteuning
 • 1: Houd de surround-knop op de geluidsbalk ingedrukt totdat het systeem in de “leermodus” wordt gezet (de LED zal oranje knipperen). 2: VOLUME +: Druk op 'Volume +' op de geluidsbalk en vervolgens op 'Volume +' op de afstandsbediening van de televisie . 3: VOLUME ?: Druk op 'Volume ?' op de geluidsbalk en vervolgens op 'Volume ?' op de afstandsbediening van de televisie. 4: DEMPEN: Druk tegelijkertijd op 'Volume +' en 'Volume ?' op de geluidsbalk en vervolgens op 'Dempen' op de afstandsbediening van de televisie. 5: INSCHAKELEN: Schakel uw geluidsbalk in door te drukken op de 'Aan'-knop op de geluidsbalk en vervolgens op de 'Aan'-knop op de afstandsbediening van de televisie. Opmerking: Nadat elke IR-code van de televisie is geprogrammeerd, zal de knipperende oranje LED 1 seconde lang wit worden. De geluidsbalk is klaar voor de programmering van de volgende knop nadat de witte LED verdwijnt en de oranje LED begint te knipperen. Houd de 'Surround'-knop van het bovenpaneel opnieuw ingedrukt om de programmeermodus te verlaten (de oranje LED zal stoppen met knipperen).
 • De aan/uit-knop is een veerbelaste schuifknop. Druk de knop omhoog, tegen de veerdruk in, en houd deze ongeveer drie seconden vast in deze positie. Nu hoort u het geluid voor de ‘off’-aanwijzing in de luidsprekers van de hoofdtelefoon en gaat het ledlampje uit. Nu is de hoofdtelefoon uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat, als u ongeveer 10 minuten lang geen muziek afspeelt of niet op een knop drukt, de hoofdtelefoon automatisch wordt uitgeschakeld.
 • Zet de hoofdtelefoon uit, druk op de AAN/UIT-knop en houd deze ongeveer 7 seconden vast voor de Everest. Voor de Everest ELITE-modellen is dat 16 seconden. Het Bluetooth-geheugen is nu gewist en er kunnen nieuwe koppelingen tot stand worden gebracht. De Elite staat koppeling met slechts ‚‚n bronapparaat tegelijk toe. Als je geen complete reset, zoals hierboven beschreven, wilt uitvoeren, kun je de volgende methode gebruiken. Zonder reset probeert de Elite opnieuw de koppeling tot stand te brengen met de laatste bron waarmee het apparaat was verbonden bij laatste inschakeling. Als de laatste bron niet wordt gedetecteerd, misschien omdat je een ander bronapparaat wilt gebruiken, schakel je de Elite uit en opnieuw in. Nu zoekt de Elite opnieuw naar de als laatste gekoppelde bron en als deze niet binnen enkele seconden wordt gevonden, wordt teruggeschakeld om koppeling met een nieuwe bron mogelijk te maken. De led knippert rood/blauw om dit aan te geven. De Everest BT-modellen staan koppeling met twee bronapparaten tegelijk toe. Als je beide bronkoppelingen hebt gebruikt en wilt koppelen met een derde apparaat, voer je de reset uit zoals hierboven beschreven (houd de AAN/UIT-knop ongeveer 7 seconden vast terwijl de Everest is uitgeschakeld). Nu kun je weer twee bronapparaten koppelen.
 • Instructies zijn te vinden achterop de folder ‘MapMyRun’ in de productdoos. Er staat een toegangscode van 15 tekens afgedrukt op de folder of u kunt een bezoek brengen aan www.mapmyrun.com/promo/UA. Als u geen MapMyRun-lid bent, moet u zich registreren op de website voordat u uw toegangscode kunt invoeren. Als u al lid bent met een Premium-jaarlidmaatschap kunt u de lidmaatschappen niet combineren. U moet dan als uw huidige lidmaatschap verstreken is de link volgen en uw code gebruiken om voor 1 jaar te hernieuwen. Raadpleeg de verloopdatum voor uw toegangscode om er zeker van te zijn dat deze niet verloopt. Als u een lid met een Premium-maandabonnement bent, kunt u uw maandelijkse Premium-abonnement opzeggen en vervolgens naar de link gaan om de toegangscode voor 1 jaar in te voeren. Als u problemen ondervindt met de code of nog meer vragen hebt, neem dan gerust contact op met het klantenserviceteam mvpbilling@underarmour.com
 • Instructies zijn te vinden achterop de folder "Find Your Fit" in de productdoos. Er staat een toegangscode van 15 tekens afgedrukt op de folder of je kunt een bezoek brengen aan www.mapmyfitness.com/promo/UAWireless. Als je geen MMF-lid bent, moet je je registreren op de website voordat je je toegangscode kunt invoeren. Als je al een MMF-lid bent met een Premium-jaarabonnement, kun je de link bezoeken en je code gebruiken om je lidmaatschap met 1 jaar te verlengen als verlenging nodig is. Raadpleeg de verloopdatum voor je toegangscode om er zeker van te zijn dat deze niet verloopt. Als je een MMF-lid met een Premium-maandabonnement bent, kun je je maandelijkse Premium-abonnement opzeggen en vervolgens naar de link gaan om de toegangscode voor 1 jaar in te voeren.
 • Instructies zijn te vinden achterop de rode folder ‘Find Your Fit’ in de productdoos. Er staat een toegangscode van 15 tekens afgedrukt op de folder of u kunt een bezoek brengen aan www.mapmyrun.com/promo/UA. Als u geen MMR-lid bent, moet u zich registreren op de website voordat u uw toegangscode kunt invoeren. Als u al een MMR-lid bent met een Premium-jaarabonnement, kunt u de link bezoeken en uw code gebruiken om uw lidmaatschap met 1 jaar te verlengen als verlenging nodig is. Raadpleeg de verloopdatum voor uw toegangscode om er zeker van te zijn dat deze niet verloopt. Als u een MMR-lid met een Premium-maandabonnement bent, kunt u uw maandelijkse Premium-abonnement opzeggen en vervolgens naar de link gaan om de toegangscode voor 1 jaar in te voeren.
 • Om uw UA Sport Wireless Heart Rate in te stellen en te benutten, moet u het met uw telefoon koppelen met behulp van de UA Record™ mobiele app. Selecteer het UA Sync-icoontje in de rechterbovenhoek van het dashboard. Tik op ‘UA Sport Wireless Heart Rate’. Volg de instructies op het scherm om de setup af te ronden. Zodra u verbonden bent, staat uw hoofdtelefoon onder My Apps and Devices. Hier hebt u toegang tot de instellingen van uw hoofdtelefoon om uw batterijniveau en huidige hartslag te checken en de helpfunctie te openen.
 • Druk, terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld, op de toetsen Volume + en Volume - en houd deze langer dan 5 seconden ingedrukt. De LED knippert in twee kleuren. Je hebt nu de fabrieksinstellingen hersteld.
 • Druk, terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld, op beide volumetoetsen en houd deze langer dan 5 seconden ingedrukt.
  Je koptelefoon wordt nu teruggezet naar fabrieksinstellingen.
   
 • Terwijl de oordoppen in de oplaaddoos zijn geplaatst en het opladen daadwerkelijk plaatsvindt, hou je de knop op de rechter oorschelp ongeveer 5 seconden ingedrukt. De LED op de oordop gaat uit en weer aan. Dit herstelt de fabrieksinstellingen. Hou er rekening mee dat het opladen moet plaatsvinden voordat het opnieuw instellen werkt. Als de batterij van de oplaaddoos leeg is, laad deze dan eerst opnieuw op.
 • Ga als volgt te werk om muziek toe te voegen aan de Dive-hoofdtelefoon: 1. Zet de MP3-muziekbestanden op uw computer, op een plek waar u deze gemakkelijk kunt vinden. 2. Sluit de Dive met de USB-kabel aan op uw computer. 3. De Dive wordt nu als een nieuw station weergegeven in het Verkenner-venster. 4. Gebruik slepen en neerzetten om de MP3-bestanden over te brengen naar de Dive, of selecteer de gewenste bestanden en kopieer en plak ze naar de Dive.
 • Nadat je een of beide spraakassistenten hebt ingesteld op je JBL Authentics-luidspreker, moet je ervoor zorgen dat je je ondersteunde muziekserviceaccount hebt verbonden met je Amazon- en/of Google-account in de Alexa- en Google Home-apps.


  Als je voor Alexa een van de muziekservices als standaard instelt in de Alexa-appinstellingen, kun je muziek van deze service afspelen door Alexa alleen maar te vragen muziek af te spelen.

 • Alle wijzigingen die je op de verlichtingspagina aanbrengt, worden onmiddellijk op jouw headset weergegeven.
 • Om de JBL Junior 300 BT te resetten, zet je de hoofdtelefoon aan en steek je de USB-kabel in de USB-oplader of de USB-poort. Gekoppelde mobiele apparaten moeten ontkoppeld worden en de LED moet continu wit branden. Wanneer je de USB-kabel verwijdert, wordt de hoofdtelefoon uitgeschakeld. Wanneer je de hoofdtelefoon handmatig aanzet en het laatst verbonden mobiele apparaat zich niet binnen het bereik bevindt, wordt de hoofdtelefoon na 5 seconden teruggezet naar de Bluetooth-pairingmodus (blauwe LED knippert).
 • De ingebouwde actieve ruisonderdrukking wordt geregeld met de multifunctionele knop aan de achterkant van de linker oorschelp. Als het standaard is ingeschakeld, kun je KORT op de multifunctionele knop drukken om te wisselen van actieve ruisonderdrukking naar TalkThru. Schakel actieve ruisonderdrukking uit door lang op de multifunctionele knop te drukken.
 • Wanneer de oordopjes tegelijkertijd zijn aangesloten op de draadloze USB-dongle en Bluetooth-verbinding, tik drie keer op het linker oordopje om tussen de twee verbindingen te schakelen. Je hoort een toon nadat je drie keer op het linkeroordopje hebt getikt om aan te geven dat er wordt geschakeld. Als je wordt gebeld op je mobiele apparaat, kun je dubbeltikken op een van de oordopjes en de oordopjes schakelen automatisch over naar die verbinding terwijl je het telefoontje beantwoordt.
 • Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. Druk de aan/uit-knop in en houd deze 3-5 seconden vast totdat je de gesproken melding "looking for device" hoort. De led-lampjes knipperen rood en blauw, terwijl wordt gezocht naar een nieuw apparaat om verbinding mee te maken. Zorg ervoor dat het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken zich in de zoekmodus bevindt. Het apparaat zou binnen enkele seconden herkend moeten worden.
 • Als je de twee Free oortelefoons in de oplaadhoes plaatst, licht op beide een witte LED-ring op. Tegelijkertijd lichten enkele van de vier punt-LED’s op de oplaadhoes op om het batterijniveau van de batterij in de hoes aan te geven. Als de oortelefoons volledig zijn opgeladen, gaat de witte LED-ring uit op elke oortelefoon. Als beide volledig zijn opgeladen, gaan de LED voor het oplaadniveau op de oplaadhoes eveneens uit.
 • De oplaad-LED stopt met knipperen en gaat uit.
 • De laad-led op de hoofdtelefoon zal rood knipperen als de batterij bijna leeg is. Bij de ELITE-modellen kan een meer nauwkeurige indicatie van de resterende batterijlading worden bekeken op de ladingmeter in de app.
 • Tijdens het opladen brandt de diode van het oplaadlampje voortdurend. Als het opladen is voltooid, gaat het lampje uit.
 • De JBL Quantum TWS werkt op de meeste mobiele apparaten. Sommige mobiele apparaten beperken echter het gebruik van de audio- en microfoonfuncties via USB-C, waardoor er geen audio- of microfoongebruik mogelijk is. In deze gevallen adviseren we om verbinding te maken met de oordopjes via hun Bluetooth-verbinding.
 • Normaliter is koppelen automatisch als de u de twee apparaten inschakelt. Als koppelen niet automatisch gaat, of als u een nieuwe koppeling tot stand moet brengen, doe dan het volgende: Schakel de soundbar en de subwoofer in. Als de verbinding wordt verbroken, knippert het LED-lampje op de subwoofer langzaam. Druk vervolgens op de toets CONNECT op de subwoofer om de koppelingsmodus te activeren. Het LED-lampje op de subwoofer knippert snel. Druk op de toets DIM DISPLAY op de afstandsbediening en houd deze 5 seconden lang ingedrukt, waarna u kort eerst op de toets BASS+ en daarna op de toets BASS- drukt. Op het display op het paneel wordt ‘PAIRING’ weergegeven. Als de koppeling slaagt, licht het LED-lampje op de subwoofer op en wordt op het display van de geluidsbalk ‘DONE’ weergegeven. Als de koppeling mislukt, knippert het lampje op de subwoofer langzaam. Herhaal de bovenstaande stappen als de koppeling mislukt. Als u problemen blijft ondervinden bij het koppelen, probeer dan alle draadloze apparaten thuis uit te schakelen, en probeer het daarna nogmaals. Hiermee bedoelen we routers, TV-sets met draadloze functies, telefoons, computers, etc. Aangezien overbezetting op de 2,4 GHz-frequentie vaak problemen veroorzaakt, maakt het elimineren van deze activiteiten ruimte voor de Bar om de verbinding tot stand te brengen. U zou probleemloos moeten kunnen koppelen. U kunt uw apparaten vervolgens weer aanzetten. Vaak werkt alles nu goed, en zo niet, dan komt u erachter welke apparaten zorgen voor de interferentie.
 • Als de twee dopjes de verbinding met elkaar verliezen, kunt u ervoor kiezen om de hoofd-/rechterdop te verbinden met de secundaire/linkerdop of andersom.
  Voor beide dopjes moet u: driemaal klikken op de knop op een van hen om te koppelen met de andere dop.
 • Swift Pair is de nieuwste manier om je Bluetooth-randapparatuur met Windows 10, versie 1803 of hoger te koppelen.


  Stappen:

  1.     Zet het Bluetooth-randapparaat in de koppelingsmodus

  2.     Wanneer het randapparaat in de buurt is, geeft je Windows-apparaat een melding weer

  3.     Als je 'Verbinden' selecteert, wordt het randapparaat gekoppeld

  4.     Wanneer het randapparaat niet meer in de koppelingsmodus staat of zich niet meer in de buurt bevindt, verwijdert je Windows-apparaat de melding uit het Actiecentrum

 • • Plug eerst de JBL DRG in de OBD II poort van je voertuig. • Start je motor (JBL DRG gaat in low power modus als de motor uit is) • Druk vervolgens op de Bluetooth-knop op DRG om je smartphone te pairen en matchen. • Zodra de verbinding gemaakt is, start je de ‘JBL DRG’ app op je smartphone. • Druk op de instellingen-knop links bovenaan in de app om het instelscherm te zien. Als Bluetooth van je hoofdeenheid in de detecteerbaar-modus staat schakel je de ‘Inquiry Mode’ op het instellingenscherm in. Als Bluetooth van je hoofdeenheid in de zoekmodus staat schakel je de ‘Inquiry Mode’ op het instellingenscherm uit. • Verlaat het instellingenscherm, kies ‘Bluetooth’ in ‘Connection Mode’ en JBL DRG zal de koppeling met de hoofdeenheid starten.
< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 19 >

Kan je niet vinden wat je zoekt?

Bel onze support-afdeling

Bel onze support-afdeling

Bel ons nu op: +31 207960986

Maandag - Vrijdag: 09.00-18.00
Zaterdag - Zondag: 10:00-16:00

Stuur een email aan onze support-afdeling

Stuur een email aan onze support-afdeling

We zijn er van maandag t/m zondag om je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden!

Stuur ons een email
Chat met onze support-afdeling

Chat met onze support-afdeling

Chat is open op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 en van 10:00 - 16:00 in het weekend.

message

WhatsApp Ons

Stuur ons een bericht op +31 207960986 of klik hier 

Maandag - vrijdag: 09.00-18.00
Zaterdag - Zondag: 10:00-16:00